avangard-pressa.ru

Г) вони неподільні і не перебувають в індивідуальному користуванні - Экономика

11. До прямих податків не належить:

а) податок на спадщину;

б)податок на доходи фізичних осіб;

в) податок на ювелірні вироби;

г) земельний податок.

12. До прямих податків не належить:

а) прибутковий податок;

б) податок на ювелірні вироби;

в) податок з прибутку;

г) земельний податок.

13. Що не належить до податкової системи:

а) ввізне мито;

б) платежі за комунальні послуги;

в) акцизний збір;

г) місцеві збори.

14. Що не належить до податкової системи:

а) ввізне мито;

б) акцизний збір;

в) платежі за комунальні послуги;

г) обов’язкові платежі у державні цільові фонди.

15. Який з перелічених законів України безпосередньо не стосується непрямого оподаткування:

а) “Про податок на додану вартість”;

б) “Про оподаткування прибутку підприємств”;

в) “Про акцизний збір”;

г) “Про єдиний митний тариф”.

16. Що не є важливою економічною функцією держави у змішаній економіці:

а) створення правової бази економіки та надання соціальних послуг;

б) захист конкуренції;

в) вирішення основних проблем організації економіки;

г) стабілізація національної економіки.

17. Що не є важливою економічною функцією держави у ринковій системі:

а) створення правової бази економіки та надання соціальних послуг;

б) захист конкуренції;

в) перерозподіл ресурсів і доходів;

Г) вирішення основних проблем організації економіки.

18. Яке твердження неправильне:

а) для зменшення нерівності у доходах уряд застосовує пропорційну систему оподаткування;

б) виробництво або споживання певних благ може надавати третім сторонам або суспільству загалом вигоди переливу, за які не потрібно платити;

в) юридичні особи можуть бути суб’єктами оподаткування;

г) парадокс ринкового механізму полягає у тому, що його функціонування стимулює виникнення недосконалих ринкових структур.

19. Яке твердження правильне:

а) запровадження мінімальної заробітної плати є прикладом державного регулювання економіки;

б) усі економісти підтримують державне регулювання ринкової економіки;

в) для визначення розміру податку кількість податкових одиниць множать на процентну ставку;

г) принцип виключення не можна застосувати до благ індивідуального вжитку.

20. Яке твердження неправильне:

а) благо громадського вжитку характеризоване неподільністю і спільним споживанням;

б) вищі податкові ставки завжди забезпечують більші податкові надходження;

в) високопрогресивна система оподаткування стимулює приховування доходів від сплати податків;

г) в Україні універсальний акциз офіційно називають податком на додану вартість.

21. Яке твердження правильне:

а) ринковий механізм не може забезпечити виробництва громадських благ;

б) принцип виключення легко застосувати до благ громадського вжитку;

в) необхідною умовою ефективного державного регулювання економіки є перева­жання державної власності над приватною;

г) стабілізаційна макроекономічна функція держави передусім полягає у змен­шен­ні державних видатків.

22. Що не є економічною функцією держави в сучасній господарській системі:

а) захист конкуренції;

б) субсидії збитковим підприємствам;

в) стабілізація економіки;

г) перерозподіл доходів та ресурсів.

23. Що не є економічною функцією держави в сучасній господарській системі:

а) захист конкуренції;

б) субсидії збитковим підприємствам;

в) виробництво громадських благ;

г) перерозподіл доходів та ресурсів.

24.Основними методами збалансування дефіцитного державного бюджету є такі, за винятком:

а) додаткова емісія грошей;

б) випуск державних цінних паперів;

в) державні закупівлі товарів і послуг;

г) підвищення податків.

25.Основними напрямами видатків державного бюджету є такі, за винятком:

а) проценти за державний борг;

б) соціальні видатки;

в) утримання державного апарату;